Europese Verkiezingen

Europese Verkiezingen

Ewald Engelen (Financieel-Geograaf), Mensje van Keulen (auteur), Guido Weijers (Cabaretiër), Peter Nicolaï (jurist), Maarten Biesheuvel (auteur) Annemarie Postma (auteur), Eddy Terstall (filmmaker), Babette van Veen (zangeres). Het is zomaar een greep uit de hoge hoed van de lijstduwers van de Partij voor de Dieren voor de aankomende verkiezingen. Toen ook Nobelprijswinnaar John Coetzee en ex-beatle Paul McCartney zich aan de partij verbonden, voelde ik de grote behoefte om ook mijn redenen uit te spreken waarom ik de Partij voor de Dieren al een tijdje een warm hart toedraag. Een klein betoog.
De huidige economie kan niet eeuwig blijven groeien op een aarde, die ons in alle (basis-)behoeften voorziet, maar eindige grenzen heeft. Begrotingen sluiten, betekent niet alleen monetaire schulden aflossen, maar ook de veel grotere ecologische schuld afbouwen. Niet blind varen op productieverhoging en schaalvergroting, maar je sterk maken voor een transparante vrije markt en de intrinsieke waarden van het leven. Het is de hoogste tijd om wakker te worden. Het is al lang tijd dat Europa het voortouw neemt in een drastische koerswijziging met het kompas gericht naar een duurzame, groene en sociale economie, die zich beweegt binnen de draagkracht van de aarde. Waarin de zwaksten -de armsten, de dieren en de natuur- niet steeds de dupe zijn van de vernietigende korte-termijn belangen van de sterksten. De vervuiler betaalt en de verduurzamer wordt ontheft of beloond. Alleen zo kunnen we er daadwerkelijk voor zorgen, dat de planeet voor de huidige én toekomstige generaties leefbaar blijft. Géén Verenigde Staten van Europa, wél Europese koerswijziging en doelgerichte samenwerking. Dáárom, 22 mei, Partij voor de Dieren! (Zie: verkiezingsprogramma ‘Weerwoord aan Brussel’)