Hollandse rekentrucs

Koning Willem I

Wel eens van de Hollandse rekenkunde gehoord? Als u Belg bent, vast en zeker. Het is namelijk ideaal voer om de spot met de Noordelijke Laaglanden te drijven. Deze dubieuze vorm van optellen en aftrekken is geïntroduceerd door niemand minder dan Koning Willem I. Voordat hij zichzelf tot koning zou benoemen stuitte hij namelijk op grote moeite om de Grondwet van 1815 er doorheen te krijgen. Dit wettelijke stuk papier vormde het juridische anker voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en verenigde daarmee het huidige Nederland, België en Luxemburg in een personele unie, zelfstandige regeringen onder één kroon. Van de 1064 Notabelen die mochten stemmen, stemden 796 tegen, 527 voor en 281 niet. Reden voor Willem I om zijn trukendoos eens open te doen.

Ontstaan der Grondwet 1815

Volgens het nevensgaande relevé moet 796, het getal der verwerpende, verminderd worden met 126, welke òf eeniglijke òf hoofdzakelijke om de religie verworpen hebben en overigens goedkeurden. Rest 670 verwerpende. Het getal der affirmatieven in voege geschreven met 126 vermeerderd, komt op 653, maar zoude desnoods op 661 te brengen zijn, derwijl er bij de processen-verbaal acht affirmatieve stemmen zijn van lieden die, om ongesteldheid, de vergadering niet konden bijwonen (pagina 617 van het Ontstaan der Grondwet).

In opdracht van de koning werden 126 religieus gemotiveerde stemmen van het aantal tegenstemmen afgetrokken en enkele niet-stemmers gewoon bij het pro-kamp opgeteld. Voilà, een meerderheid. En het mooie van de geschiedenis, is dat zij zich herhaalt. Ook in de vroege 21e eeuw is de Hollandse interpretatielogica nog volop aanwezig in de politiek. Niemand minder dan onze minister-president Rutte weet met een hoop gespin de uitslag van het Oekraïne-referendum te verdraaien. Wellicht dat de oud-geschiedenisstudent zodanig goed in de historische materie zit, dat hij zich de truc van Willem I nog kon herinneren. Een juridisch bindend inlegvelletje verandert in elk geval geen letter aan het associatieverdrag, maar zorgt er wel voor dat de ratificatie gewoon kan plaatsvinden. Er is door onze regering vakkundig een middelvinger opgestoken naar de tegenstem op 6 april 2016, zoals Willem I dat twee eeuwen geleden ook naar de Notabelen deed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *